(Thời sự) - Sáng 7/12, kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa IX thảo luận và thông qua Nghị quyết các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND TP. Các Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2018.

Trong 32 Nghị quyết được kỳ họp thông qua sáng 7/12, nổi bật có: Nghị quyết về bổ sung nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn TP năm 2017 từ nguồn ngân sách TP. Nghị quyết về ban hành mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn TPHCM. Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước.

Nghị quyết về việc quy định phân cấp nguồn thu chậm nộp ngân sách địa phương cho từng cấp ngân sách địa phương. Nghị quyết quy định về khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP giai đoạn 2017 – 2020. Nghị quyết về điều chỉnh mức thu lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn TP. Nghị quyết về điều chỉnh trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng dân quân tự vệ, nâng phụ cấp hàng tháng, phụ cấp trách nhiệm, trợ cấp trang phục đối với lực lượng bảo vệ dân phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa IX

Nghị quyết về ban hành mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP. Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp phép xây dựng trên địa bàn TP. Nghị quyết về nâng mức hỗ trợ đối với khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân…

Nghị quyết về mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn TP quy định cụ thể: về mức thu với trường hợp giao, cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân có diện tích nhỏ hơn 500m2 tại quận là 50.000 đồng và huyện là 25.000 đồng; diện tích từ hơn 500m2 trở lên tại quận là 500.000 đồng và tại huyện là 250.000 đồng.

Đối với tổ chức có diện tích nhỏ hơn 10.000m2 là 2 triệu đồng; diện tích từ 10.000m2 đến dưới 100.000m2 là 3 triệu đồng; diện tích từ 100.000m2 trở lên là 5 triệu đồng.

Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với hồ sơ cá nhân, hộ gia đình cấp mới là 700.000 đồng, cấp lại là 650.000 đồng; trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp mới là 820.000 đồng, cấp lại 800.000 đồng. Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp mới là 950.000 đồng, cấp lại là 900.000 đồng.

Đối với hồ sơ tổ chức, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất cấp mới 1,3 triệu đồng, cấp lại 900.000 đồng; trường hợp chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp mới 1,3 triệu đồng, cấp lại 900.000 đồng; trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp mới là 1,65 triệu đồng, cấp lại 1,6 triệu đồng.

Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn TP, mức thu đối với nhà ở riêng lẻ là 75.000 đồng/giấy phép, mức thu đối với công trình khác là 150.000 đồng/giấy phép, mức thu đối với trường hợp gia hạn, cấp lại, điều chỉnh giấy phép là 15.000 đồng/giấy phép. Đối tượng miễn thu gồm trẻ em, hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng. Đối tượng giảm thu gồm tổ chức, cá nhân tham gia dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Mức giảm bằng 50% mức thu: 37.000 đồng/giấy phép.

(Theo Thành Ủy TP HCM)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook
Share on Facebook! Tweet This!