(Bạn đọc) - Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người là danh nhân văn hóa thế giới, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy của cách mạng Viêt Nam, lãnh tụ thiên tài, vị Cha già của dân tộc, Người đã để lại cho chúng ta một di sản văn hóa về tinh thần vô cùng to lớn, những giá trị đạo đức và nhân văn cao cả. Đạo đức cách mạng của người là tấm gương sáng cho bao thế hệ noi theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh Đại nhân, Đại trí, Đại dũng

Trên báo “Sự thật” số 120, ra ngày 15/10/1949 Bác có nhấn mạnh:
“Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, phải thật thà nhúng tay vào việc”

Năm 1949 là thời điểm đất nước có rất nhiều đổi mới, đòi hỏi công tác dân vận của Nhà nước cần phải thực tế sâu sắc hơn, vận động được sức người vào của kháng chiến. Câu nói này thực sự đã mang một sức mạnh to lớn, mà vẫn còn ý nghĩa cho đến tận ngày hôm nay.

Bác Hồ đã nhấn mạnh và khẳng định vị trí và tầm quan trọng của từng bước dân vận, phải là óc nghĩ trước, sau đó mới là mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Người đặt “óc nghĩ” lên hàng đầu để nhấn mạnh khẳng định và để cao về trí tuệ, đồng thời đòi hỏi người làm công tác dân vận phải có sự động não, Người lại khẳng định công tác dân vận không chỉ là những hành động cụ thể mà còn là làm khoa học và nghệ thuật, khoa học trong việc tiếp cận con người và nghệ thuật trong việc tiếp cận, vận động quần chúng nhân dân.

Tiếp đến là “mắt trông”, có nghĩa là quan sát, nhìn nhận mọi sự việc và hiện tượng dựa trên thực tiễn cách mạng trên thực tế quần chúng nhân dân, trăm nghe không bằng mắt thấy, Bác muốn nhắc nhở ngưởi làm công tác vận động quần chúng nhân dân, phải đi sâu vào thực tế vào cơ sở, phải nắm bắt được vấn đề tận gốc, có như vậy mới giải quyết được vấn đề một cách triệt để sâu sắc và công bằng.

Tuy nhiên chúng ta không phải lúc nào cũng mắt trông được cùng lúc rất nhiều sự việc, vì thế phải “tai nghe”, tai nghe để kịp thời nắm bắt được thông tin từ quần chúng, đồng thời lắng nghe một cách chân thành, những đóng góp ý kiến của người dân để hoàn thiện tốt hơn công việc của mình.

Sinh thời, dù có bận trăm công nghìn việc, Bác vẫn thường xuyên đến với nhân dân, xuống cùng nhân dân, cùng lao động học tập sinh hoạt, đó chính là “chân đi”. Đi để hiểu nhân dân, đi để người dân thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng và Cách mạng đã đề ra. Tiếp đó, người mới đề cập đến miệng nói và tay làm. Có nghĩa, công tác vận động quần chúng nhân dân phải đi đôi với hoạt động thực tiễn, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh, tránh trường hợp nói thì hay mà làm thì dở, đó chính là điều mà Bác luôn nhắc nhở chúng ta.

Vâng! Lời dạy của Bác thật hay và ý nghĩa, liên hệ đến cuộc sống thực tiễn ngày nay, để xây dựng một cuộc sống văn hóa văn minh, người làm công tác cán bộ vận động quần chúng nhân dân, cần phải thực hiện những yếu tố mà Bác đã đề ra và vận dụng triệt để những yếu tố này để mang lại lợi ích tốt đẹp cho người dân. Phải xuống thực tế, xuống với người dân, cần phải lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của họ, cần phải đi đầu trong những phong trào, xây dựng đời sống an sinh xã hội cho nhân dân, đồng thời tuyên truyền vận động đường lối của Đảng và cách mạng đến với người dân, để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân đối với cá nhân gia đình và xã hội.

Chỉ ngắn gọn trong vài từ “óc nghĩ”, “mắt trông”, “tai nghe”, “chân đi”, “miệng nói”, “tay làm” nhưng hòa quyện và thống nhất, sâu sắc chặt chẽ bổ sung cho nhau một cách giản dị, tự nhiên, trở thành một cuốn cẩm nang sống cho chúng ta vận dụng trong cuộc sống và công việc hàng ngày. Trong suốt cuộc đời cách mạng của mình, Bác Hồ luôn làm việc hết sức, hết mình vì mục tiêu đề ra, vì lợi ích của nhân dân, vì vậy việc thấu hiểu sâu sắc lời dạy của Bác, việc thực hiện học tập làm việc theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ mang lại cho chúng ta những hiệu quả cao trong việc học tập và rèn luyện, sẽ đạt được được thành công trong cuộc sống.

CTV Nhật Minh

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về banbientap@nguyenthiennhan.org
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook