(Không gian mạng) - Bộ TT&TT vừa ban hành Thông tư 13 quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.

Ban hành Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép

Thông tư 13 quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự, thủ tục hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2018

Có hiệu lực từ ngày 1/12/2018, Thông tư 13 của Bộ TT&TT áp dụng với các doanh nghiệp đã được cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (ATTTM) thực hiện hoạt động nhập khẩu sản phẩm ATTTM thuộc Danh mục.

Thông tư quy định, sản phẩm ATTTM nhập khẩu theo giấy phép là thiết bị hoàn chỉnh có đặc tính kỹ thuật, mô tả hàng hóa theo đúng chỉ tiêu kỹ thuật, cấu trúc thiết kế, có thể hoạt động độc lập; không áp dụng đối với linh kiện hoặc phụ kiện hoặc bộ phận của sản phẩm.

Ban hành Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép

Ban hành Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép

(Theo Infonet)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook