(Hoạt động) - Ngày 13/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân đã có bài phát biểu tại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các Thành ủy viên khóa X (2015 – 2020) của thành phố. 

Bí thư Thành ủy TP HCM nói chuyện với cán bộ lãnh đạo thành phố

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các Thành ủy viên, bên lề sự kiện.

Lớp bồi dưỡng nhằm thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp. Theo Thành ủy TP HCM, từ ngày 14/8 đến 13/9, thành phố đã triển khai 8 chuyên đề theo kế hoạch.

Đối tượng được bồi dưỡng, cập nhật thông tin lần này, gồm các Thành ủy viên, Giám đốc, thủ trưởng các Sở, ban ngành thành phố; Bí thư các quận ủy, huyện ủy.

Bí thư TP HCM cho rằng, việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố là hết sức thiết thực, bổ ích và phù hợp trong bối cảnh đất nước  đang tiếp tục hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, đặc biệt là quá trình thực hiện những cam kết trong cộng đồng ASEAN, các hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); những diễn biến phức tạp ở Biển Đông; về biến đổi khí hậu, nước biển dâng, sự câu kết, chống phá của các thế lực phản động trong và ngoài nước lợi dụng tình hình trong nước để gây bất ổn định như diễn biến trong tháng 6 năm 2018 vừa qua;…

Theo ông Nhân, bối cảnh mới sẽ là những thách thức, ảnh hướng đến năng lực cạnh tranh, sự ổn định về chính trị trên địa bàn thành phố, tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội của thành phố, nhất là giai đoạn thành phố đang triển khai nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Do đó, những vấn đề trên đặt ra cho lãnh đạo thành phố là phải có năng lực dự báo, phải nắm chắc tình hình, những thuận lợi mà thành phố đang có để tiếp tục phát huy; đồng thời nhận diện rõ những nguy cơ, thách thức, sự chống phá của các thế lực thù địch để có những giải pháp phòng, chống…

Lãnh đạo Thành ủy TP HCM cũng đánh giá những kiến thức mà các cán bộ, lãnh đạo quản lý được cập nhật lần này phần nào giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của các địa bàn quận/huyện, các Sở ngành sẽ đồng bộ hơn, hiệu quả hơn.

Các chuyên đề được Thành ủy TP HCM cập nhật, bao gồm 8 chuyên đề  về tình hình thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, thứ 5, thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và phát triển nền kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa tại Đảng bộ thành phố; Các chính sách đối ngoại, chính sách quốc phòng, an ninh của Đảng trong giai đoạn hội nhập sâu rộng với các nước trong khu vực và thế giới; Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, gắn với xây dựng thành phố thông minh và các giải pháp phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh và bền vững.

(Theo Đại Đoàn Kết)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook