(Hoạt động) - Năng động, sáng tạo là bản chất, là cốt cách, trở thành nét văn hóa tiêu biểu nhất của con người TPHCM. Phải tiếp tục tuyên truyền, vận động để thấy được TP phải sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa, phát huy truyền thống để phát triển. Đó là những ý kiến được đưa ra tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để phát triển TPHCM giai đoạn 2018 – 2020 và những năm tiếp theo” do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 26/7. 

Thúc đẩy tinh thần nhân dân năng động, sáng tạo

Theo GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Ngọc Giao, Chủ tịch Hội đồng khoa học TPHCM, thực tế trong suốt chiều dài lịch sử trên 300 năm của mình Sài Gòn – TPHCM đã thể hiện là một TP năng động, sáng tạo, luôn tìm được bước đi thích hợp trong mọi hoàn cảnh cho sự tồn tại và phát triển của mình. Tiêu biểu là phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa cho các gia đình có công đang gặp hoàn cảnh khó khăn; phong trào xóa đói giảm nghèo giúp đỡ các gia đình nghèo phương kế giảm nghèo. Cả hai phong trào này sau đó đã được nhân rộng ra toàn quốc thành các phong trào thường xuyên.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với các đại biểu tham dự hội thảo.

“Truyền thống đó đã thấm vào máu người dân TP, từ lãnh đạo cao cấp nhất xuống đến người dân bình thường. Những bữa cơm từ thiện miễn phí ở các bệnh viện, những xe bánh mì, thùng trà đá…  miễn phí để rải rác trong các khu dân cư… phải chăng cũng là biểu hiện tính sáng tạo của người dân giúp đỡ nhau trong cuộc sống hàng ngày” – GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Ngọc Giao nhấn mạnh.

Trình bày tham luận với chủ đề “TP năng động sáng tạo: Truyền thống đã trở thành thuộc tính”, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phạm Chánh Trực cho rằng, thành tựu lớn nhất sau 43 năm giải phóng TP, hoàn toàn giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, là chuyển đường lối kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp sang đường lối “Đổi mới” kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đường lối Đổi mới có điểm xuất phát từ tính năng động sáng tạo của TPHCM và một số tỉnh Nam bộ những năm sau chiến tranh.

Theo đồng chí Phạm Chánh Trực, nhân dân TPHCM bằng những hoạt động năng động sáng tạo đã góp công đầu để cả nước vượt qua khủng hoảng và chuyển từ “nền kinh tế kế hoạch tập trung bao cấp” sang “nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước” tức là “đường lối kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” ngày nay. Đổi mới càng phát huy mạnh mẽ và thúc đẩy tinh thần nhân dân TP năng động sáng tạo hơn nữa.

Riêng về công tác tư tưởng, trong bài viết “Công tác tư tưởng – văn hóa không ngừng đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội”, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư cho biết, thông qua hoạt động tuyên giáo, nhiều vấn đề khó khăn, thách thức liên quan đến phát huy nguồn lực, động lực để giải quyết dứt điểm các “điểm nghẽn” trong sự phát triển của TP như: ùn tắc giao thông, ngập úng, chỉnh trang và phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân, giảm tội phạm và phát triển các ngành kinh tế đồng bộ, vững chắc.

Thời gian gần đây, lãnh đạo TP chọn những việc trọng tâm, trọng điểm, những việc bức xúc liên quan trực tiếp đến sản xuất, đời sống của nhân dân, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, có kiểm tra, giám sát, rút kinh nghiệm kịp thời. Để phục vụ tốt hơn sự lãnh đạo, điều hành của TP, công tác tư tưởng, tuyên giáo xác định nhiệm vụ, phương châm của ngành là “công tác tư tưởng phải đi trước một bước”, xác định đi trước, đi cùng trong việc tháo gỡ vướng mắc, giải quyết hàng loạt những vấn đề “nóng” phát sinh.

GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Ngọc Giao phát biểu tại hội thảo.

GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Ngọc Giao phát biểu tại hội thảo.

Phải sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đã trao đổi, đề xuất các giải pháp để khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để phát triển TPHCM. Một số ý kiến đề xuất, phát động phong trào sâu rộng học tập và làm theo những tấm gương năng động, sáng tạo của tiền nhân và cá nhân tiêu biểu; tổ chức các phong trào hiến kế xây dựng và phát triển TP trên từng lĩnh vực địa bàn với những chương trình, đề án cụ thể; hình thành hiệp hội những người sáng tạo trên từng lĩnh vực theo phương thức xã hội hóa, tạo nhiều điều kiện thuận lợi về thông tin, giao lưu trao đổi, khuyến khích thử nghiệm.

Theo đồng chí Phạm Chánh Trực, động lực hành động cho cán bộ đảng viên trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được xây dựng dựa trên ba yêu tố hợp thành, quan hệ chặt chẽ với nhau gồm: lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước thương dân; môi trường hoạt động, môi trường phục vụ dân chủ, minh bạch, trong suốt, thân thiện; đời sống vật chất thích đáng. Nhất thiết không thể thiếu một trong 3 yếu tố này, nhưng là cán bộ đảng viên thì yếu tố lý tưởng cách mạng là hồn cốt, là sinh mạng chính trị phải được coi trọng trước tiên. Từ đó cán bộ, đảng viên mới cuốn hút quần chúng nhân dân tiến lên, cùng cả nước, vì cả nước mà năng động sáng tạo. Xây dựng, giữ gìn, phát huy động lực cách mạng, động lực phục vụ nhân dân chính là duy trì, phát huy cội nguồn sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, từ đó kéo cả con tàu hành động “năng động sáng tạo” của nhân dân TPHCM.

Để phát huy được tính năng động, sáng tạo của TP, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP HCM Phạm Phương Thảo cho rằng, người lãnh đạo phải là bà đỡ cho sự sáng tạo, phải đứng đằng sau sự đột phá, lắng nghe, đi cơ sở để phát hiện vấn đề. Đồng chí Phạm Phương Thảo đề xuất, TP cần làm tốt hơn công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường không gian xanh, gìn giữ và bảo tồn ký ức văn hóa… Cùng với đó, phải tạo đột phá về kết cấu cơ sở hạ tầng, chọn những công trình tập trung, không dàn trải, triển khai một cách đồng bộ và phát huy hiệu quả. Bên cạnh đó là các giải pháp về cải cách hành chính mạnh hơn nữa, tiến tới giảm hội họp để giải quyết công việc sao cho nhanh hơn; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

GS.TS Võ Văn Sen phát biểu tại hội thảo.

GS.TS Võ Văn Sen phát biểu tại hội thảo.

GS.TS Võ Văn Sen, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Chính sách Quốc gia, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM kiến nghị, cần chuyển dịch cơ cấu kinh tế mạnh mẽ theo hướng gia tăng hàm lượng tri thức, tập trung phát triển các ngành công nghệ cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. TP cần có cơ chế, chính sách thúc đẩy các nghiên cứu khoa học công nghệ gắn với cuộc sống. Cùng với không ngừng nâng cao tính hiệu lực hiệu quả của bộ máy công quyền, xây dựng một nền quản trị năng động, cần quy hoạch hạ tầng đô thị gắn với với liên kết vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, qua thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng phải tiếp tục tuyên truyền, vận động để thấy được TP phải sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa, phát huy truyền thống để phát triển. Các khó khăn của TP sẽ giải quyết được nếu thật sự phát huy được truyền thống sáng tạo của TP; không sáng tạo là tụt hậu. Cùng với đó, cần tổng kết sâu, kỹ các mô hình sáng tạo và bài học về sáng tạo trong mấy chục năm vừa qua; tập hợp tài liệu tổng kết các mô hình, bài học sáng tạo của TP và kiến nghị các nội dung cần vận dụng.

Về điều kiện tạo động lực cho đổi mới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, ý thức chính trị của cán bộ, đảng viên, ý thức công dân với vai trò TP; chọn sáng tạo, đổi mới quyết liệt là con đường đi lên. Tạo môi trường, cơ chế vận hành của TP, chính sách của TP để khuyến khích sáng tạo. Trách nhiệm lãnh đạo các cấp phải làm bà đỡ cho sáng tạo, khuyến khích cho sáng tạo, bảo vệ người sáng tạo nhưng phải tránh vi phạm pháp luật.

Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, phải tạo bầu không khí để mỗi cán bộ công chức, người dân được quyền chất vấn, được quyền đặt câu hỏi và yêu cầu thay đổi để làm tốt hơn công việc. “Mọi quá trình quản lý TP phải đặt câu hỏi có thể làm nhanh hơn được không? Mỗi cơ quan, mỗi bộ phận đều phải đặt câu hỏi này và tìm cách giải quyết công việc nhanh hơn” –  Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Đánh giá cao ý tưởng lãnh đạo TP phải gặp gỡ định kỳ, sâu sắc lắng nghe các nhà khoa học và doanh nghiệp để lực lượng này đóng góp kiến nghị, giải pháp cho TP, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, lãnh đạo TP cân nhắc lên kế hoạch, xác định  những vấn đề cần giải quyết mà TP nên gặp các nhà khoa học, doanh nghiệp; có kế hoạch, lộ trình từng năm khơi dậy và phát huy truyền thống năng động, sáng tạo để tạo đột phá cho TP phát triển bền vững hơn.

(Theo Thành Ủy TP HCM)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook