Tiểu sử Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân

Tiểu sử Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân

– Sinh ngày: 12/06/1953.

– Quê quán: Trà Vinh.

– Học hàm, học vị: Giáo sư – Tiến sỹ.

– Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII

– Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII

– Đại biểu Quốc hội khóa X, XII, XIII, XIV

– 1970- 1976: Nhập ngũ, sau đó học đại học Đại học Khoa kỹ thuật điện và Điều khiển học kỹ thuật (khóa 1972 – 1976), tốt nghiệp thủ khoa 1976 tại Đại học kỹ thuật Otto von Guericke (Trường thành lập từ 1953, từ 1953 – 1961 tên là Đại học chế tạo máy nặng Magdeburg, từ 1961 – 1987 Đại học kỹ thuật Magdeburg và từ 1987 – 1993 là Đại học tổng hợp kỹ thuật).

– Do kết quả học đại học xuất sắc nên được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh (Tiến sỹ) từ 1977 – 1979. Có hàng nghìn người đã học ở Cộng hòa Dân chủ Đức thời kỳ 1972 – 1979 biết Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân (Nhiều người trong số đó là hội viên Hội hữu nghị Việt – Đức ở Hà Nội và các tỉnh khác).

– 1/1980-3/1983: Công tác tại Viện Kỹ thuật quân sự – Bộ Quốc phòng, Thượng úy.

– 4/1983-4/1985: Cán bộ giảng dạy Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

– 4/1985-7/1988: Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Trưởng ban Khoa học – Kỹ thuật rồi Phó Bí thư Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh.

– 8/1988-10/1990: Tùy viên giáo dục Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Dân chủ Đức; Đảng ủy viên Đảng bộ Đại sứ quán. Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân là người nước ngoài đầu tiên được mời giảng 1 chuyên đề về “cạnh tranh” cho sinh viên kinh tế năm thứ 2 tại Khoa kinh tế doanh nghiệp của Trường năm 1989.

– 11/1990-10/1991: Học kinh tế thị trường tại Trường Đại học Kỹ thuật Magdeburg – Cộng hòa Liên bang Đức.

– 11/1991-8/1995: Phó Chủ nhiệm Bộ môn Quản lý công nghiệp Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

– 1993-1995: Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân tốt nghiệp Thạc sỹ quản lý cộng đồng, chuyên ngành Tài chính công tại Đại học tổng hợp Oregon, Mỹ.

– 1995 – 2012: Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân đã học 4 khóa đào tạo khác nhau tại Đại học Harvard, Mỹ

– 9/1995-4/1997: Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân đã từng là Trưởng khoa quản lý công nghiệp, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, rồi Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh.

– 1996: Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân được phong học hàm Phó giáo sư kinh tế.

– 5/1997-12/1999: Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường TP. Hồ Chí Minh; Đại biểu Quốc hội khóa X.

– 12/1999-5/2001: Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

– 5/2001-6/2006: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh; Ủy viên Hội đồng Chính sách khoa học và Công nghệ quốc gia. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng.

– 2002: Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân được phong học hàm Giáo sư kinh tế .

– 7/2006-7/2007: Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại biểu Quốc hội khóa XII. Tiến sỹ Nguyễn Thiện được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2007

– 8/2007-6/2010: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Từ 7/2010 đến 2/5/2013: Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội khóa XIII. Tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa XIII, được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

– Năm 2012, Tiến sỹ Nguyễn Thiện Nhân đã được Tổng thống Đức tặng Huân chương Đại công trạng của Đức do đóng góp to lớn vào phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam và Đức

– Ngày từ ngày 2/5 đến 11/5/ năm 2013, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 7 bầu bổ sung ông Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị, Bộ Chính trị khóa XI .

– Ngày 5 tháng 9 năm 2013 tại Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã bầu ông vào Mặt trận, Đoàn Chủ tịch, Ban thường trực Mặt trận và giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam khóa VII

– Ngày 12 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội đã quyết định phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng.

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII diễn ra trong các ngày 25, 26 và 27/9/2014, ông Nguyễn Thiện Nhân được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII.

– Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng diễn ra trong các ngày 20-28/1/2016, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu vào Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII.

– Tại cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV diễn ra ngày 22/5/2016, ông Nguyễn Thiện Nhân được bầu đại biểu Quốc hội khóa XIV.

– Ngày 9/5/2017, Bộ Chính trị phân công ông Nguyễn Thiện Nhân giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.