(Thời sự) - UBND TP vừa ban hành quyết định phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử. Theo đề án, sẽ xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Chiều 9-10, UBND TP.HCM họp bàn về kiến trúc chính quyền điện tử. Mô hình này sẽ đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp, tránh lãng phí và tiết kiệm ngân sách.

Trước đó, vào ngày 28/9/2018, UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 4250/QĐ-UBND phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử TP.HCM.

Kiến trúc chính quyền điện tử TP.HCM sẽ giúp doanh nghiệp tránh lãng phí trong đầu tư về CNTT và truyền thông

Kiến trúc chính quyền điện tử TP.HCM sẽ giúp doanh nghiệp tránh lãng phí trong đầu tư về CNTT và truyền thông

Theo đó, kiến trúc chính quyền điện tử TP.HCM là một kế hoạch tổng thể giúp định hướng triển khai một cách thống nhất và đồng bộ. TP.HCM ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước, đáp ứng các mục tiêu chiến lược của TP nhằm phát triển đô thị thông minh.

Ngoài ra, kiến trúc chính quyền điện tử xây dựng cho các sở, ban, ngành, quận, huyện, phường, xã tại TP.HCM để các đơn vị tham chiếu. Qua đó, tuân thủ khi xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT một cách đồng bộ, thống nhất.

Kiến trúc này sẽ giúp đảm bảo các kế hoạch đầu tư về CNTT và truyền thông của các cơ quan chính quyền thuộc TP. Mục đích nhằm đạt được thành quả đúng theo mục tiêu đề ra. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp, tránh lãng phí, trùng lặp và tiết kiệm ngân sách.

Theo đề án, kiến trúc chính quyền điện tử TP.HCM hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số để quản lý và điều hành đô thị thông minh. Theo đó, những chuẩn mực xây dựng và phát triển đô thị thông minh luôn được tham chiếu trong từng bước chuyển đổi ứng dụng CNTT của chính quyền TP.

(Theo Nông Nghiệp)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook